Principes

seiryoku zen’yō

maximaal resultaat met minimale inspanning

jita kyōei

wederzijdse voorspoed voor zichzelf en anderen

seiryoku zenyo jita kyoei

jiko no kansei

het vervolmaken van onszelf