De drie niveaus van judo

  • Bericht reacties:0 Reacties
Jigoro Kano over niveaus in judo

Een van de mooiste boeken over judo is Mind over Muscle. Het is samengesteld op basis van aantekeningen van grootmeester Jigorō Kanō. Mocht je het boek niet hebben, dan kun je een groot aantal aantekeningen ook lezen op de website van de Kōdōkan.

Deze keer wil ik zijn visie op de drie niveaus van judo (上中下の柔道について) delen. Hoe dit geïnterpreteerd en toegepast in jouw judobeleving laat ik graag over aan de lezer.

Zijn deze niveaus nog steeds relevant of heeft judo een andere rol gekregen in de huidige tijdgeest? Hoe kan judo bijdragen aan een betere wereld?


Judo op lager niveau

下段の柔道においては、攻撃防禦の方法を練習するのが目的である

Jigorō Kanō

In het lagere niveau van judo is het doel het bestuderen van de methoden van aanval en verdediging.


Judo op gevorderd niveau

中段(の柔道)においては、(略)練習の各種の機会を利用して、精神の修養をするのである。他人の稽古の模様に注意し、種々の業について、観察し工夫するなど、身心を鍛錬し、己の情を抑制し、胆力を養い、要するに身体も精神も、己の意のごとく支配することの出来るようになることを言うのである

Jigorō Kanō

Het gevorderde niveau (van judo) bestaat uit het verbeteren van de geest door het aangrijpen van elke trainingsmogelijkheid. Door aandacht te schenken aan de trainingspatronen van anderen, het aanscherpen van lichaam en geest door verschillende technieken, het observeren van technieken van anderen en bedenken hoe je deze zelf kunt toepassen. Het beheersen van jouw gevoelens en het ontwikkelen van moed. Kortom komt het erop neer dat je kunt zeggen dat je jouw lichaam, geest en emoties beheerst.


Judo op hoger niveau

上段の柔道に至っては、下段中段の柔道において得たる身体精神の力を 最も有効に使用して、世を補益する場合をいう

Jigorō Kanō

Judo op het hogere niveau is het effectief gebruiken van de energie van lichaam en geest, verworven in het lagere en gevorderde niveau van judo, voor een betere wereld.

Geef een reactie